Община мъглиж - официален сайт

Съобщение във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926"

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?