Община мъглиж - официален сайт

Декларации и регистър на декларации по ЗПКОНПИ

 

   1. Регистър по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 (с декларации)

   2. Регистър по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 (с декларации)

   3. Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси:

           Към момента няма задължени лица по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ, неподалите в срок декларации за имущество и интереси.

От Доклад на Комисията                                                         

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?