Община мъглиж - официален сайт

Регистър по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 (с декларации)

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

 

Вх. №

Дата

Име, фамилия

Длъжност на лицето

Декларации

1.

15.05.2018г.

Милен Бонев Бакалов

Кмет на кметство

с. Тулово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

2.

22.05.2018г.

Генко Койчев Райчев

Кмет на кметство

с.Зимница

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

3.

15.05.2018г.

Денислава Петрова Неделчева

Кмет на кметство

с.Юлиево

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

4.

25.05.2018г.

Тоньо Пенчев Бенев

Кмет на кметство

с. Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

5.

28.05.2018г.

Иван Георгиев Стоянов

Кмет на кметство

с. Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

6.

31.05.2018г.

Димитър Атанасов Димитров

Кмет на кметство

с.Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

7.

05.06.2018г.

Николай Николов Карагьозов

Кмет на кметство

с.Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от  ЗПКОНПИ

8.

27.03.2019г.

Милен Бонев Бакалов

Кмет на кметство

с. Тулово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

9.

10.04.2019г.

Генко Койчев Райчев

Кмет на кметство

с.Зимница

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

10.

02.05.2019г.

Денислава Петрова Неделчева

Кмет на кметство

с.Юлиево

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

11.

07.05.2019г.

Тоньо Пенчев Бенев

Кмет на кметство

с. Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

12.

07.05.2019г.

Иван Георгиев Стоянов

Кмет на кметство

с. Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

13.

10.05.2019г.

Димитър Атанасов Димитров

Кмет на кметство

с.Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

14.

15.05.2019г.

Николай Николов Карагьозов

Кмет на кметство

с.Ветрен

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

 

 

      Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси:

           Към момента няма задължени лица по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ, неподалите в срок декларации за имущество и интереси.

От Доклад на Комисията  към Общински съвет.                                            

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?