Община мъглиж - официален сайт

„Възстановяване на техническото и експлотационно състояние на мост в с.Селце, Община Мъглиж, намиращ се от о.т.37 до о.т.38, по регулационния план на с.Селце от 1990год."

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?