Община мъглиж - официален сайт

Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора"

     Възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на Община Мъглиж, Област Стара Загора"


Номер на поръчката: 01073-2018-0006

1. Решение № 880015 / Сканирано - 26.11.2018г.

2. Обявление № 880017 / Сканирано - 26.11.2018г.

3. Указания - 26.11.2018г.

4. Техническа спецификация - 26.11.2018г.

5. Образци - 26.11.2018г.

6. Проекто договор - 26.11.2018г.

7. ЕЕДОП - 26.11.2018г.

8. Протокол - 03.01.2019г.

9. Протокол № 2 - 08.01.2019г.

10. Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП - 08.01.2019г.

11. Протокол № 3 - 16.01.2019г.

12. Доклад - 16.01.2019г.

13. Решение за определяне на изпълнител - 16.01.2019г.

14. Договор и приложения - 04.02.2019г.

15. Обявление за възложена поръчка ID 895476 - 22.02.2019г.

16. Допълнително споразумение № 1 - 02.09.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?