Община мъглиж - официален сайт

Съобщение до всички участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:«Строително-монтажни работи за обект:„Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в община Мъглиж” по Договор № 24/321/01194 от 27.11.2012»

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?