Община мъглиж - официален сайт

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на съществуващо улично осветление на гр. Мъглиж"


>>>За документa, моля кликнете тук.<<<

>>>ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ПОРЪЧКАТА<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?