Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки на обект: „Целодневна детска градина „Радост” с. Юлиево, общ. Мъглиж“

>>>Документите изтеглете от тук<<<

>>>Технически проект<<<

>>>Допълнителни разяснения<<<

 

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на учатниците

Договор

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?