Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет:„Изготвяне на технически проект за обект:"Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда "Бански комплекс",находяща се в УПИ II, кв.2 по плана на с.Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж

Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: "Ремонт на покрив и подпокривно пространство на съществуваща сграда "Бански комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж"

 

>>>Изтеглете от тук<<<     -     24.07.2015г.

>>>Протокол за оценка<<<     -     04.11.2015г.

>>>Договор<<<     -     13.11.2015г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?