Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция и реставрация на съществуваща сграда "Бански комплекс", находяща се в УПИ II, кв. 2 по плана на с. Ягода - Община Мъглиж за нуждите на Община Мъглиж"

 

>>>Изтеглете от тук<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?