Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: «Ремонт на път SZR 1082 Тулово - Юлиево от четвъртокласната пътна мрежа в община Мъглиж» - 7 км.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?