Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: «Рехабилитация на гробищен парк, алейна мрежа, навес, едноетажна масивна сграда и плътна ограда в ПИ 49494.93610 и ПИ 49494.93.611 по КККР на град Мъглиж»

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?