Община мъглиж - официален сайт

Публична покана с предмет: „Подготовка на документи във връзка с кандидатстване на община Мъглиж с проекти за финансиране по ос 1 на Националната схема за зелени инвестиции към Националния Доверителен Екофонд”

 

>>>За документите, моля кликнете тук.<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?