Община мъглиж - официален сайт

ПРОЕКТ BG051PO002/13/1.3-07 „ЕФЕКТИВНА КООРДИНАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?