Община мъглиж - официален сайт

ПРОЕКТ BG051PO001--5.1.04-0196-C0001 „ПОМОЩ В ДОМА” „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ” ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ...

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?