Община мъглиж - официален сайт

ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НA ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МЪГЛИЖ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ И”, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ BG051PO002/13/1.1-07 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?