Община мъглиж - официален сайт

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР №РД50-204/07.12.2015Г. ПО ПОДМЯРКА 19.1 ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МЯРКА 19 ВОМР ОТ ПРСР 2014-2020Г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?