Община мъглиж - официален сайт

Покана за участие в обучение във връзка с изпълнение на Договор № РД50-204/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г., от МИГ „Мъглиж , Казанлък и Гурково”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?