Община мъглиж - официален сайт

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?