Община мъглиж - официален сайт

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ ЗА 2015 ГОДИНА

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?