Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж-

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж- II етап – Реконструкция на второстепенни клонове 1; 3; 4; 4.1; 5; 6; 7; 8; 9; 9.1; 10; 11; 12; 13; 14.А; 14.М; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 36 и 37"

 

 

1. Обява - 03.042019г.

2. Техническа спецификация - 03.042019г.

3. Технически проект - 03.042019г.

4. КС - 03.042019г.

5. Оферта - 03.042019г.

6. Ценово предложение - 03.042019г.

7. Оферти - 11.04.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?