Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор ...

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от о.т.13 до о.т. 84 в гр.Мъглиж”; Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” о.т. 475 и 479 гр.Мъглиж”; Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”.

 

1. Обява - 02.04.2019г.

2. Техническа спецификация - 02.04.2019г.

3. Техническа спецификация об.п. 1 - 02.04.2019г.

4. Техническа спецификация об.п. 2 - 02.04.2019г.

5. Техническа спецификаця об.п. 3 - 02.04.2019г.

6. Технически проект об.п. 1 - 02.04.2019г.

7. Технически порект об.п. 2 - 02.04.2019г.

8. Технически проект об.п. 3 - 02.04.2019г.

9. КС об.п. 1 - 02.04.2019г.

10. КС об.п. 2 - 02.04.2019г.

11. КС об.п. 3 - 02.04.2019г.

12. Оферта - 02.04.2019г.

13. Ценово предложение - 02.04.2019г.

14. Оферти - 09.04.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?