Община мъглиж - официален сайт

Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от ...

     Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от о.т.13 до о.т. 84 в гр.Мъглиж”

 

 

1. Обява - 18.03.2019г.

2. Техническа спецификация - 18.03.2019г.

3. КС - 18.03.2019г.

4. Оферта - 18.03.2019г.

5. Ценово предложение - 18.03.2019г.

6. Оферти - 26.03.2019г.

 

 

 

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?