Община мъглиж - официален сайт

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве на основание чл.156б от Закона за устройство на територията

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 156 б, ал. 1

Необходими документи:

Разрешение за Строеж и искане за одобряване от кмета на общината ПБЗ и ПУСО

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до приключване на строежа и издаване на РП или УВЕ

Техническа такса:

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?