Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга ...

     Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”

 

Номер на поръчката: 01073-2018-0005

1. Решениес ID № 878585 / Сканирано - 15.11.2018г.

2. Покана     -     15.11.2018г.

3. ЕЕДОП     -     15.11.2018г.

4. Образци     -     15.11.2018г.

5. Проект на договор     -     15.11.2018г.

6. Протокол Топлоконтакт-Сливен ЕООД     -     30.11.2018г.

7. Протокол Странджата БГ ЕООД     -     30.11.2018г.

8. Протокол Алфа сървис 3 ЕООД     -     30.11.2018г.

9. Доклад     -     30.11.2018г.

10. Решение     -     30.11.2018г.

11. Договор и приложения     -     20.12.2018г.

12. Обявление за възложена поръчка     -     08.01.2019г.

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?