Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, ...

     Обществена поръчка поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

 

Номер на поръчката: 01073-2017-0005 / 05.12.2017г.

 

1. Решениес ID № 818309 / Сканирано     -     05.12.2017г.

2. Покана     -     05.12.2017г.

3. Образци     -     05.12.2017г.

4. Проекто-договор     -     05.12.2017г.

5. Протокол     -     08.12.2017г.

6. Протокол     -     08.12.2017г.

7. Протокол     -     08.12.2017г.

8. Доклад     -     08.12.2017г.

9. Решение     -     08.12.2017г.

10. Договор     -     28.12.2017г.

11. Обявление за възложена поръчка     -     25.01.2018г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?