Община мъглиж - официален сайт

Обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с

Обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП Пряко договаряне с предмет: "Приготвяне и предоставяне на топла пакетирана храна, отговаряща на изискванията на ЗХ, с транспорт за собствена сметка, отговарящ на изискванията на ЗХ, във връзка с предоставяната от Община Мъглиж социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Мъглиж, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”

 

Номер на поръчката:   01073-2017-0001 / 04.05.2017г.   

 

1. РЕШЕНИЕ №785791  /  Сканирано   -     04.05.2017г.

2. Покана     -     04.05.2017г.

3. Документация     -     04.05.2017г.

4. Протокол     -     10.05.2017г.

5. Протокол     -     10.05.2017г.

6. Протокол     -     10.05.2017г.

7. Протокол     -     10.05.2017г.

8. Доклад     -     10.05.2017г.

9. Решение     -     10.05.2017г.

10. Договор     -     25.05.2017г.

11. Обявление за приключен договор     -     24.01.2018г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?