Община мъглиж - официален сайт

Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на рекламни материали за публичност, информираност и визуализация и организиране на събития, свързани с изпълнението на проект BG0713EFF341-220257 ...

   Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на рекламни материали

за публичност, информираност и визуализация и организиране на събития, свързани с

изпълнението на проект BG0713EFF341-220257 „Промоционална кампания насочена към

подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура на в община Мъглиж”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?