Община мъглиж - официален сайт

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 2, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. ”Генерал Гурко”

     Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 2, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: Водоснабдяване - гр. Мъглиж ул. ”Генерал Гурко”

 

 АОП № 9084708 / сканирано

 

1. Обява - 08.01.2019г.

2. Указания - 08.01.2019г.

3. Техническа спецификация - 08.01.2019г.

4. Документация - 08.01.2019г.

5. КС - 08.01.2019г.

6. Проект на договор - 08.01.2019г.

7. Разяснение по чл.189 от ЗОП - 10.01.2019г.

 

АОП № 9085107

8. Информация за удължаване срока на обявата - 24.01.2019г.

9. Обява - 24.01.2019г.

10. Протокол - 05.02.2019г.

11. Договор и приложения - 12.02.2019г.

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?