Община мъглиж - официален сайт

Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т.

     Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: "Рехабилитация на уличното платно за движение на ул.”Гео Милев” от о.т.1115 до о.т. 358 в гр.Мъглиж”.

 

АОП № 9084977 / сканирано

 

1. Обява - 18.01.2019г.

2. Указания - 18.01.2019г.

3. Техническа спецификация - 18.01.2019г.

4. Технически проект - 18.01.2019г.

5. Документация - 18.01.2019г.

6. КС - 18.01.2019г.

7. Проект на договор - 18.01.2019г.

8. Разяснение по чл. 189 от ЗОП - 25.01.2019г.

9. Протокол - 14.02.2019г.

10. Договор - 27.02.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?