Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на ...

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце

 

АОП № 9085300 / сканирано

 

1. Обява - 01.02.2019г.

2. Указания - 01.02.2019г.

3. Техническа спецификация - 01.02.2019г.

4. Образци - 01.02.2019г.

5. Проект на договор - 01.02.2019г.

6. Протокол - 11.03.2019 г.

7. Договор с приложения - 08.04.2019g.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?