Община мъглиж - официален сайт

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 540 метра, кв.6, кв.7, ...

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект „Почистване и основен ремонт на съществуващо дере в регулацията на село Ягода с дължина 540 метра, кв.6, кв.7, кв.8 кв.9 и кв.109 с. Ягода Община Мъглиж – втори етап“

 

АОП № 9063278

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП /сканирания файл/     -     11.04.2017г.

2. Указания     -     11.04.2017г.

3. Техническа спецификация     -     11.04.2017г.

4. Технически проект     -     11.04.2017г.

5. Образци     -     11.04.2017г.

6. Проетко договор     -     11.04.2017г.

7. Количествено-стойностна сметка     -     11.04.2017г.

 

 

АОП № 9063734 /информация за удължаване на срока на обявата/

 

8. Обява     -     27.04.2017г.

9. Протокол      -     05.05.2017г.

10. Договор     -     09.05.2017г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?