Община мъглиж - официален сайт

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов”

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”

 

АОП № 9088220 / сканирано


1. Обява - 13.05.2019г.

2. Указания - 13.05.2019г.

3. Техническа спецификация - 13.05.2019г.

4. Технически проект - 13.05.2019г.

5. Документация (образци) - 13.05.2019г.

6. КС - 13.05.2019г.

7. Проект на договор - 13.05.2019г.

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

8. Протокол 1 - 05.06.2019г.

9. Протокол 2 - 05.06.2019г.

10. Договор с приложения - 05.07.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?