Община мъглиж - официален сайт

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

 

>>>Свалете от тук<<<     -     ОТМЕНЕНА с РЕШЕНИЕ №457 / 22.02.2018 г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?