Община мъглиж - официален сайт

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане по проект:„Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж с.Ягода, общ. Мъглиж” по Договор за съвместна дейност №РД04-82/02.07.2019г

     „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане по проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж с.Ягода, общ. Мъглиж” по Договор за съвместна дейност №РД04-82/02.07.2019г.

 

 

1. Покана образец - 09.07.2019г.

2. Образец административни сведения - 09.07.2019г.

3. Техническа спецификация - 09.07.2019г.

4. Тристранен договор за сътрудничество - 09.07.2019г.

5. Протокол - 13.08.2019г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?