Община мъглиж - официален сайт

Допълнителни разяснения за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на строително–монтажни работи на обект" Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев-1926г."

 

>>>Изтеглете от тук /1/<<<

>>>Изтеглете от тук /2/<<<

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?