Община мъглиж - официален сайт

Регистър по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 (с декларации)

 

 

Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

31.

26.05.2018 г.

Диана Нанева Иванова

Директор ОДЗ „Камбанка”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

32.

28.05.2018 г.

Динка Петкова Динева

Директор ОДЗ „1-ви юни”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

33.

29.05.2018 г.

Красимира Димитрова Киркова

Старши специалист „Евроинтеграция”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

34.

29.05.2018 г.

Зорница Светославова Здравкова

Главен Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

35.

29.05.2018 г.

Любка Тодорова Дойчинова

Главен специалист - кметство с.Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

36.

30.05.2018 г.

инж.Гергана Христова Иванова

Главен експерт - Устройство на Територията

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

37.

30.05.2018 г.

Мариана Желязкова Лангурова

Старши специалист „ГРАО"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

38.

31.05.2018 г.

Галина Георгиева Николова

Главен специалист - кметство с.Тулово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

39.

31.05.2018 г.

Кънчо Стоянов Кънев

Кметски наместник

с.Борущица

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

40.

01.06.2018 г.

Любка Стоева Сербезова

Главен специалист „ГРАО"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

41.

01.06.2018 г.

Антоанета Асенова Кършакова

Главен специалист - кметство с.Ягода

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

42.

04.06.2018 г.

Росица Калчева Тянова

Главен експерт „Бюджет и ТРЗ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

43.

04.06.2018 г.

Мария Иванова Мирчева

Управител на ДЦ
„Зорница”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

44.

04.06.2018 г.

Кольо Димов Желев

Управител на „Мъглиж- 2004” ЕООД

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

45.

04.06.2018 г.

Ваня Йовчева Желязкова

Специалист
„Образование”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

46.

04.06.2018 г.

Стела Красимирова Славчева

Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

47.

05.06.2018 г.

инж. Христо Николов Щерев

Директор на Дирекция „ИУТ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

48.

05.06.2018 г.

Анелия Йорданова Василева

Секретар на община

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

49

05.06.2018 г.

Христиана Маринова Минчева

Секретар МКБППМН

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

50.

05.06.2018 г.

Христо Андреев Йоргов

Специалист „Земеделие и гори”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

51.

06.06.2018 г.

Трифон Мирчев Трофонов

Младши Експерт „ОМП, ГЗ, и СИ”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

52.

06.06.2018 г.

Юлка Генчева Кехайова

Главен специалист – „Обща канцелария”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

53.

06.06.2018 г.

Валентин Любенов Димитров

Главен експерт - „Стопански дейности”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

54.

06.06.2018 г.

Марияна Енчева Русева

Касиер - счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

55.

07.06.2018 г.

Иванка Петрова Атанасова

Главен специалист - кметство с.Дъбово

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

56.

08.06.2018 г.

инж. Радка Матева Трендева

Директор на Дирекция „УРХДЕОС”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

57.

08.06.2018 г.

Сашо Андреев Славов

Здравен медиатор

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

58.

08.06.2018 г.

Дора Недева Танева

Директор ДГ „Здравец” с.Ветрен

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

59.

18.06.2018 г.

Иванка Милева Стоянова

Гл. спец „Строителство”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ 

60.

20.06.2018 г.

Христиана Маринова Минчева

Секретар на МКБППМН

 Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

<< Страница 2 >>

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?