Община мъглиж - официален сайт

ІІ „Управление на човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, „Повишаване на квалификацията и уменията на служителите на Община Мъглиж”

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?